TMFB Sahiplerinin Yükümlülükleri Nelerdir?Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahipleri;

1. Yönetmeliğin 10'uncu, 11'inci, 12'nci, 13'üncü, 16'ncı, 17'nci ve 18'inci maddelerinde belirtilen hak, sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik gerekli önlemleri almakla,

2. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’i hükümleri kapsamında TMGD istihdam etmek veya TMGDK’dan hizmet almakla,

3. Bu Yönergenin 6'ncı maddesindeki başvuru evrakında bir değişiklik olması durumunda ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmekle,

4. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde belirtilen konularda faaliyette bulunmakla,

5. Hizmetten yararlananlara kusursuz hizmet vermekle, yükümlüdürler.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti talepleriniz için,