MisyonumuzUluslararası sözleşmeler kapsamında karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılık faaliyetleri çerçevesinde, ulaştırma zincirindeki tarafların, görevlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri için, ihtiyaçlarının sistemli olarak karşılanmasını sağlamak.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti talepleriniz için,