Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMGDK)Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu Firmanıza Nasıl Bir Fayda Sağlar?

1. Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID/IMGD Kod) ve konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulduğunu izliyoruz. Söz konusu mevzuatlar çerçevesinde firmanız için en uygun yöntemleri seçerek ticari faaliyetlerinizde kolaylıklar sağlıyoruz.

2. Her yılın ilk üç ayı içerisinde, TMGD tarafından hazırlanması gereken yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak , İdareye bildiriyoruz.

3. Taşınacak tehlikeli maddelerin tespitini yaparak, ADR/RID/IMDG Kod’daki ilgili maddelere göre prosedürler hazırlıyoruz.

4. Firmanızın tehlikeli maddeleri taşımak için kullanacağı araçların ADR’de tarif edilen araç tiplerine (EXII, EXIII, FL, AT) uygunluğunu kontrol ediyoruz ve araçlar satın alınırken araçlarınızda olması gereken donanımlar hakkında rehberlik ediyoruz. ADR’de tarif edildiği üzere araç onayları için her yıl TSE’den alınması gereken belgelerinizi takip ediyoruz ve ilgili belgelerin temini konusunda destek sağlıyoruz.

5. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan techizatın kontrolü için gerekli prosedürleri oluşturuyoruz

6. Ulusal ve uluslararası mevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler dâhil olmak üzere, firmanızda çalışanların görev alanına uygun zorunlu eğitimleri veriyoruz.

7. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini hazırlıyoruz ve tatbikatların periyodik olarak yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlıyoruz.

8. Firmanızda yaşanan kazaların ADR/RID/IMDG mevzuatları çerçevesinde değerlendirmesini yaparak, tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınması için gerekli raporları hazırlıyoruz ve çalışanlara bu konuda bilinçlendirme eğitimleri veriyoruz.

9. Firma tedarikçilerinin, alt yüklenicilerin kalite standardları ve ADR/RID/IMDG çerçevesinde değerlendirilebilmesi ve uygun olmayan koşulların iyileştirilmesi için kriterleri belirliyoruz.

10. Söz konusu mevzuatlar çerçevesinde araçta bulunması gereken dokümanları hazırlıyoruz ve araçta bulunması gereken güvenlik techizatlarına ilişkin talimatları hazırlıyoruz.

11. Araçlara yüklenen yükün ADR/RID/IMDG Kod hükümlerine uygun olarak paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi için gerekli kontrol listeleri, talimat ve prosedürleri oluşturuyoruz.

12. Taşıma sırasında meydana gelen kazalar ile ilgili TMGD tarafından hazırlanması zorunlu olan, KAZA RAPORU’nu hazırlayarak İdareye bildiriyoruz.

13. Firmanızda tehlikeli maddeler ile ilgili bir tehlikenin ortaya çıkması durumunda uygun hareket planını belirleyerek tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlü aşamada danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.


Neden EFE TMGDK?

Tehlikeli madde taşımacılığı kişilerden bağımsız kurulması gereken bir sistemdir. Sistem kurmak ise tecrübe gerektirir.

ADR/RID/IMDG kapsamında tehlikeli madde taşımacılığında ilgili muafiyetlerden faydalanmanızı sağlayacak öneriler sunarak, gereksiz masraflardan kurtulmanızı sağlıyoruz.

İlgili mevzuatların zorunluluklarına hakim olarak gerek araç onaylarında, gerekse taşımacılık için gerekli onaylı paket seçimlerinde destek sağlayarak doğru, zamanında ve daha ucuz taşımacılık yapmanızı sağlıyoruz.

Hem ADR/RID/IMDG hem de ilgili kalite standardlarına dayanarak, net, anlaşılır ve uygulamalı eğitimler ile çalışanlarınızın kabiliyetlerini artırıyoruz ve kazaların en aza indirilmesine katkı sağlıyoruz.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti talepleriniz için,