TMFB Sahibi Tank-Konteyner / Taşınabilir Tank İşletmecisinin YükümlülükleriTank-Konteyner / Taşınabilir Tank İşletmecisi

1. Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların testlerinin ve işaretlemelerinin ADR’nin ilgili hükümlerine uygunluğunu sağlamakla,

2. Tank-konteynerler veya taşınabilir tankların yapı ve ekipmanlarının özel olarak, ADR hükümlerine uygun olmasını sağlamakla,

3. Boşaltılmış tank ya da tank konteynerlerinin kullanıma tekrar sunulmadan, temizlenmesini ve hasarlı olmamasını sağlamakla,

4. Gerekli belgeleri bulundurmakla ve taşımacıya vermekle,

5. ADR Bölüm 1.4.3.4’te yer alan diğer hükümleri yerine getirmekle, yükümlüdür.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti talepleriniz için,