TMFB Sahibi Paketleyenin YükümlülükleriPaketleyen'nin

1. Paketleme ve birlikte paketleme ile ilgili mevzuatına ve kurallarına,

2. Paketleri taşınmaya hazırlıyorsa, paketleri işaretleme ve etiketleme ile ilgili mevzuatına ve kurallarına,

3. 1.4.3.2’de yer alan diğer kurallarına, yükümlüdür.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti talepleriniz için,