TMFB Sahibi Gönderenin YükümlülükleriGönderen, taşımacılık faaliyetlerini ADR hükümlerine uygun bir biçimde gerçekleştirmek zorundadır:

1. Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan uygun yetki belgesi almış olanlarca yapılmasını ve özel izin gereken durumlarda bu iznin alınmış olmasını sağlamakla,

2. Tehlikeli malların ADR hükümlerine uygun olarak sınıflandırılmış bir şekilde taşınmasını sağlamakla,

3. Taşımacıya yazılı talimat ve taşıma için gerekli olan; taşıma evrakı, izinler, onaylar, bildiriler, sertifikalar ve diğer belgeleri vermekle,

4. Yükün yapısına ve özelliklerine uygun araç kullanılmasını sağlamakla,

5. Taşıma şekli ve taşıma kısıtlamalarına uygun hareket etmekle,

6. Boş durumdaki temizlenmemiş ve dezenfekte edilmemiş tankerler, mobil tanklar, tüplü gaz tankeri, çok bölmeli gaz konteyner, tank konteynerler ve taşınabilir tanklar gibi araçlar ile büyük veya küçük konteynerlerinde uygun olarak işaretlenmiş, etiketlenmiş olmasını ve boş durumdaki temizlenmemiş tankerlerin doluları kadar sızdırmaz olmasını sağlamakla,

7. İzlenecek güzergâhlar ile ilgili gerekli bilgileri vermekle,

8. ADR Bölüm 1.4.2.1’de yer alan diğer yükümlülükleri yerine getirmekle, yükümlüdür.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti talepleriniz için,