TMGDK Kurulumu Hakknda DuyuruDUYURU
Malum olunduu zere 19.04.2017 tarih 30043 sayl Tebli ve 18.07.2017 tarih 58352 sayl Ynergede yaplan dzenleme ile lkemizde ilk defa hayata geirilen TEHLKEL MADDE GVENLK DANIMANLII KURULUU(TMGDK) sistemiyle:

  1. Tehlikeli madde tamaclnda taraf olduumuz Uluslararas szleme(ADR) ve ulusal mevzuat erevesinde, hammadde giriinden retime, retimden tketim noktalarna kadar geen her aamada ve ayrca ithalattan ihracata kadar her srete tehlikeli mal tamaclna konu faaliyetleri ncelikle can mal ve evre emniyetine ynelik olarak kayt altna almak ve denetlemek,
  2. Srdrlebilir bir emniyet sistemini kurmak, bunun yan sra kayt d, merdiven alt retimlerin ve kontrolsz tamacln minimize edilerek nihayetinde tamamen ortadan kaldrlmas ve bu sayede terre konu maddelerin serbeste bulunabilirliini de ortadan kaldrmak,
  3. lke genelinde ihtiya duyulan bu dzenleme sayesinde niversite mezunu ve tehlikeli madde gvenlik danmanl yetkisine sahip kiilere kurumsal yaplar altnda i alan aarak istihdam seferberliine de reel bir katk salamak

amalanmtr.

Tm bu hedeflere ulamak; TMGD Kurulularnn nitelikli, disiplinli, kaliteli ve sonu odakl almalarnn yan sra Genel Mdrlmzce de UDHB Blge Mdrlkleri baznda TMGDK saylarnn arz talep dengesi gzetilerek belirlenmeleri ile mmkn olacaktr.
Bilindii zere, Ynergenin, Tehlikeli madde gvenlik danmanl kuruluu yetki belgesi almak iin ibraz zorunlu belgeler balkl 6 nc maddesinin ikinci fkras Bakanlk isterse kamu hizmeti ve gvenliini dikkate alarak blgesel dalm konusunda tedbirler alabilir, kota koyabilir veya TMGDK’den darenin uygun grecei blgeye de hizmet vermek zere taahhtname alr.” hkmne amirdir.

Bu itibarla; bugne kadar yaplan toplam kurulu mracaat saylarnn blgelere gre dalmlar ile ube saylarnn belirlenmesi ve mracaatlarn sonulandrlarak blgelere gre kontenjanlarn belirlenmesi, adil ve srdrlebilir rekabet ortamnn oluturulmas amac ile 05.01.2018 gn mesai bitiminden itibaren yeni TMGDK yetkilendirme talebine ilikin mracaatlar alnmayacak olup, kontenjan belirleme almas bitimini mteakip ihtiya olan yerler iin yeniden talep alm yeni bir duyuru ile bildirilecektir.

Kamuoyuna nemle duyurulur.


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti talepleriniz için,