TMGD altrma Zorunluluu Hakknda DuyuruUlatrma Bakanl (www.tmkt.gov.tr) zerinden yaplan 28 Eyll 2017 tarihli Duyuru kapsamnda belirtildii zere 30/06/2015 tarihinden itibaren ilgili firmalarda TMGD istihdam zorunludur. Yine duyuruda belirtildii zere ykmllkle ilgili hibir erteleme sz konusu deildir. Tebli kapsamndaki btn firmalar iin "cezai meyyideye muhatap olunmamas iin" Bakanlk tarafndan yaplan son duyurudur.


DUYURU

Bilindii zere, Tehlikeli Mallarn Karayolu ile Uluslararas Tamaclna likin Avrupa Anlamas (ADR) paralelinde hazrlanan "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Tanmas HakkndaYnetmelik" 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle girmitir. Ynetmeliin Tehlikeli Madde Gvenlik Danman balkl 33 nc maddesinin birinci fkras kapsamnda hazrlanan "Tehlikeli Madde Gvenlik Danmanl Hakknda Tebli" 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle girmitir.

Tebli kapsamnda kalan baz iletmeler iin TMGD istihdam etme veya TMGDden hizmet alma zorunluluu 30/06/2015 tarihi itibaryla balamtr.

Bilindii zere, Tehhlikeli Madde Gvenlik Danmanl sisteminin sektrde daha etkin ve verimli uygulanabilmesi, sektre art bir katma deer salamas amacyla, Teblide deiiklie gidilmi ve sz konusu Tebli deiiklii 19/04/2017 tarihli ve 30043 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle girmitir.

Bu deiiklik kapsamnda, Tehlikeli Madde Gvenlik Danman hizmetinin alnaca Tehlikeli Madde Gvenlik Danmanl Kurulularnn (TMGDK) niteliklerini, belgelendirilmelerini, grev ve sorumluluklarna ilikin usul ve esaslar belirleyen, "Tehlikeli Madde Gvenlik Danmanl Kurulularnn Yetkilendirilmesi Hakknda Ynerge" 18/07/2017 tarihli ve 58352 sayl Bakanlk Makam Oluru ile yaymlanarak yrrle konmutur.

Tebli kapsamnda kalan iletmelerin, hizmet alaca Tehlikeli Madde Gvenlik Danmanl Kurulularnn (TMGDK) Bakanlmzca yetkilendirilmesi almalar hzla devam etmekte olup, yetkilendirilen kurulularn gncel listesi tmkt.gov.tr websitemizde yaynlanmaktadr.

Son gnlerde sosyal medyada yaplan baz paylamlarda veya Bakanlmza iletilen bilgilerde TMGD bulundurma zorunluluu sresinin telenecei ynnde baz bilgiler yer almaktadr. Tebli kapsamnda kalan baz iletmeler iin 30/06/2015 tarihi itibaryla balam olan ve halen devam etmekte olan TMGD istihdam etme veya TMGDden hizmet alma zorunluluu olan iletmler ile 01/01/2018tarihine kadar geici muafiyet kapsamnda olup bu tarihten sonra TMGD istihdam etme veya TMGDKlardan hizmet alma zorunluluu olan iletmeler, kamu kurum ve kurulular iin bu zorunluluk devam etmektedir.

Ayrca, bilindii zere;

1-Tebli kapsamnda kalan iletmelerin halen TMGD den hizmet alma zorunluluu 31/12/2017 tarihine kadar; TMGDleri istihdam ederek veya TMGDlerden hizmet alarak yerine getirilmektedir.

2-Tebli kapsamnda yaymlanan Ynergeye gre ise, iletmelerin TMGD hizmeti alma zorunluluu 01/01/2018 tarihinden itibaren; TMGDleri istihdam ederek veya TMGDKlardan TMGD hizmeti alarak yerine getireceklerdir.

Tebli kapsamnda kalan iletmelerin, kamu kurum ve kurulularnn TMGD istihdam etme veya hizmet alma srecinde sorun yaamamas iin gerekli hazrlklarn ve almalarn zamannda yaplmas nem arz etmektedir.

Bu nedenle Tehlikeli MaddeGvenlik Danmanl Hakknda Tebli kapsamna giren tm iletmeler, kamu kurum ve kurulularnnTMGD istihdam etme veya TMGDKdan hizmet alma ykmllnn ertelenmesi hibir ekilde sz konusu olmad iin, sosyal medya veya dier yollardan retilen aslsz haber ve sylemlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Bu itibarla herhangi bir cezai meyyideye muhatap olunmamas iin Tebli kapsamndaki tm iletmelerin yrlkteki Tebli ve Ynerge ye gre ykmllklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

lgililere duyurulur.


http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/Belgelik/guncel_haber/20170928_162318_64574_1_64896.docx


Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti talepleriniz için,